Urzędowe kontrole żywności – prawo i praktyka

Szkolenie dotyczy praktycznych aspektów funkcjonowania w Polsce przebiegu urzędowych kontroli żywności z perspektywy przedsiębiorcy. Szkolenie opiera się na przykładach rzeczywistych decyzji inspekcji kontrolnych i orzeczeń sądowych..

Data szkolenia
Na zamówienie
Miejsce
Warszawa
Czas trwania
5 godz.
Koszt szkolenia

Szkolenie dotyczy praktycznych aspektów funkcjonowania w Polsce przebiegu urzędowych kontroli żywności z perspektywy przedsiębiorcy.

Szkolenie opiera się na przykładach rzeczywistych decyzji inspekcji kontrolnych i orzeczeń sądowych.. Uwzględnia naszą wieloletnią praktykę w zakresie postępowań kontrolnych i administracyjnych.  . Odpowiadamy na nim na najczęstsze pytania i problemy przed jakimi stają przedsiębiorcy mający kontakt z inspekcjami kontrolnymi. Należą do nich m.in.:

1) Czy podczas kontroli inspekcji żywnościowej musi być obecny kierownik (dyrektor) zakładu?

2) Czy trzeba podpisać protokół po kontroli i jakie są konsekwencję braku podpisu?

3) Ile czasu trzeba czekać na decyzję inspekcji kontrolnej?

4) Jakie sankcje może nałożyć urząd za naruszenie przepisów prawa żywnościowego?

5) Czy można w umowie wyłączyć odpowiedzialność za te naruszenia?

Adresami szkolenia są menagerowie i pracownicy przedsiębiorstw spożywczych oraz prawnicy, pracownicy inspekcji żywnościowych.

Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat uczestnictwa oraz materiały szkoleniowe w pliku PDF.
Szkolenie prowadzi wspólniczka Centrum Prawa Żywnościowego i Produktowego dr Agnieszka Szymecka oraz prawnik Centrum Patryk Kalinowski

HARMONOGRAM SZKOLENIA

Czas trwania szkolenia:
10:00 - 15:00

Program szkolenia obejmuje:

 1. System urzędowych kontroli żywności w Polsce
 • Podstawowe regulacje;
 • Organy kontrolne (Państwowa Inspekcja Sanitarna, Inspekcja Weterynaryjna, Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa);
 1. Postępowanie kontrolne
 • cele,
 • przebieg,
 • obowiązki kontrolowanego,
 • prawa kontrolowanego,
 • protokół z kontroli,
 • zalecenia pokontrolne,
 1. Postępowanie administracyjne:
 • wszczęcie postępowania,
 • przebieg postępowania,
 • decyzja administracyjna
 • odwołanie od decyzji i postępowanie odwoławcze,
 1. Odpowiedzialność i sankcje:
 • rodzaje sankcji (administracyjne, karne, cywilne),
 • zgłoszenia do RASFF,
 • powiadomienia publiczne,
 • podstawy ponoszenia odpowiedzialności i jej ograniczania.

POZOSTAŁE SZKOLENIA Zobacz także

Czekamy na Ciebie Napisz do nas!

Nasze usługi kierujemy do wszystkich podmiotów prywatnych i publicznych związanych z sektorem rolno-spożywczym: przedsiębiorstw indywidualnych (producenci, przetwórcy, agenci, dystrybutorzy, importerzy) oraz organizacji. Pomagamy wszystkim – od międzynarodowych korporacji po start-upy.