THC w żywności wreszcie dozwolone!

THC w żywności wreszcie dozwolone!

Jeszcze do niedawna organy inspekcje i sądy stały na stanowisku, że w żywności niedozwolona jest jakakolwiek ilość delta-9-tetrahydrokannabinolu (Δ9 -THC). W praktyce warunek ten był bardzo trudny do osiągnięcia, ponieważ żywność konopna często była zanieczyszczona tą substancją w śladowej ilości.

Szczęśliwym dniem dla branży konopnej okazał się zatem 12 sierpnia 2022 r., kiedy to opublikowane zostało rozporządzenie nr 2022/1393 ustanawiające najwyższy dopuszczalny poziom delta-9-tetrahydrokannabinolu (Δ9 -THC) w nasionach konopi i produktach z nich uzyskanych[1].

W oparciu o ostrą dawkę referencyjną (ARfD) 1 μg Δ9 -THC/kg masy ciała przyjęto następujące poziomy zanieczyszczenia:

  • 3,0 mg/kg dla nasion z konopi, zmielonych nasion i innych produktów uzyskanych wyłącznie z nasion, poza olejem;
  • 7,5 mg/kg dla oleju z nasion konopi.

Co ważne, wskazane ilości dotyczą sumy delta-9-tetrahydrokannabinolu (Δ9 -THC) i kwasu delta-9-tetrahydrokannabinolowego (Δ9 -THCA), wyrażonej jako Δ9 -THC. Do poziomu Δ9 -THCA stosuje się współczynnik 0,877, a najwyższy dopuszczalny poziom odnosi się do sumy Δ9 -THC + 0,877 x Δ9 -THCA (w przypadku oddzielnego oznaczenia ilościowego Δ9 -THC i Δ9 -THCA).

Nowe regulacje zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2023 r. Przewidziany został jednak okres przejściowy, który dopuszcza pozostawienie na rynku aż do upływu ich daty minimalnej trwałości lub terminu przydatności do spożycia produktów legalnie wprowadzonych do obrotu przed w/w datą wejścia implementacji przepisów.

Trzeba jednak zaznaczyć, że pozostałe wymogi i uwarunkowania wykorzystania konopi w branży spożywczej wciąż pozostają aktualne. Niezastosowanie się do nich może skutkować zakwestionowaniem ze strony inspekcji i dotkliwymi sankcjami (np. nakazem wycofania produktu z rynku).

W Centrum Prawa Żywnościowego FoodLaw wspieramy podmioty działające w branży konopnej, śledzimy najnowsze doniesienia rynkowe i doradzamy jak w zgodzie z prawem prowadzić interesy. Skorzystaj z naszego doświadczenia i zadbaj o swój biznes!

 

[1] Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2022/1393 z dnia 11 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów delta-9-tetrahydrokannabinolu (Δ9 -THC) w nasionach konopi i produktach z nich uzyskanych