Tradycyjne masło irlandzkie – czyli jakie?

Tradycyjne masło irlandzkie – czyli jakie?

Masło irlandzkie ma wielu zwolenników wśród konsumentów, a także przedstawicieli branży piekarsko-cukierniczej i HoReCa. Z ogólnodostępnych informacji oraz analizy rynkowej wynika, że jest to masło produkowane w Irlandii ze śmietanki pozyskanej z mleka krów wypasanych na terenach Irlandii (karmionych tamtejszą trawą, bogatą w beta-karoten – stąd zawdzięcza swój bardziej żółty odcień – czasem określany jako jasnożółty/złotożółty i nigdy nie jest barwione dodatkiem barwników). Charakteryzuje się zawartością tłuszczu 82 %, występuje w wersji niesolonej i solonej. Wśród cech charakterystycznych dla masła irlandzkiego wskazuje się również delikatny, śmietankowy smak, kremową konsystencję oraz doskonałą smarowność (masło wspaniale rozsmarowuje się nawet w kilka chwil po wyjęciu go z lodówki).

Należy pamiętać, że niezależnie od powyższego, produkt o nazwie „Tradycyjne masło irlandzkie” musi spełniać wymogi wynikające z przepisów UE, tj.:

1. „Tradycyjne” – określenie „tradycyjne” może być używane wraz z nazwą „masło”, o której mowa w dodatku II część A pkt 1 (tj. produkt zawierający nie mniej niż 80 % i mniej niż 90 % tłuszczu mlecznego, nie więcej niż 16 % wody i nie więcej niż 2 % suchej masy beztłuszczowej mleka), w przypadku gdy produkt otrzymywany jest bezpośrednio z mleka lub śmietanki (wynika z ppkt 1 pkt II cz. VII zał. V rozporządzenia nr 1308/2013 [1]).

Do celów niniejszego punktu „śmietanka” oznacza produkt otrzymany z mleka w formie emulsji typu olej w wodzie z zawartością tłuszczu mlecznego wynoszącą co najmniej 10 %.

1. „Masło” – Produkt w formie stałej, miękkiej emulsji, zasadniczo typu woda w oleju, pozyskiwany wyłącznie z mleka lub niektórych przetworów mlecznych; zasadniczym elementem jego wartości jest tłuszcz. Dodawane mogą być jednak także inne substancje niezbędne do jego produkcji, pod warunkiem że nie są one używane w celu zastąpienia – w całości ani w części – jakichkolwiek składników mleka; Produkt zawierający nie mniej niż 80 % i mniej niż 90 % tłuszczu mlecznego, nie więcej niż 16 % wody i nie więcej niż 2 % suchej masy beztłuszczowej mleka (wynika z dodatku II cz. A pkt 1 do zał. VII rozporządzenia nr 1308/2013).

2. „Irlandzkie” – masło wyprodukowane w Irlandii (ostatnia istotna obróbka), ale ze względu na dostępne na rynku masła irlandzkie (co wpływa na oczekiwania przeciętnego konsumenta względem analogicznego produktu, a więc na ewentualne ryzyko wprowadzenia konsumenta w błąd w rozumieniu art. 7 rozporządzenia nr 1169/2011[2]) ze śmietanki pozyskiwanej z mleka pochodzącego od krów wypasanych na terenie Irlandii.

Jeśli nie wiesz, jakie warunki musi spełniać Twój produkt, aby bezpiecznie stosować dla niego określoną nazwę – napisz do FoodLaw, a my Ci pomożemy – sprawdzimy i ewentualnie zaproponujemy alternatywne nazwy!

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. U. UE. L. z 2013 r. Nr 347, str. 671 ze. zm.)

[2] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. U. UE. L. z 2011 r. Nr 304, str. 18 ze zm.)

 

Jakie informacje obowiązkowe powinny znaleźć się na opakowaniu zbiorczym w którym żywność jest prezentowana w obrocie?