Znakowanie produktów niezawierających dodatku soli?

Znakowanie produktów niezawierających dodatku soli?

Rozporządzenie nr 1924/2006 przewiduje możliwość stosowania dwóch rodzajów oświadczeń żywieniowych wskazujących na brak/ brak dodanej soli w produkcie. Oczywiście przy spełnieniu odpowiednich warunków. Tak przykładowo:

– stosowanie oświadczenia „NIE ZAWIERA SOLI” (lub każdego innego o takim samym znaczeniu dla konsumenta) jest dozwolone, gdy produkt zawiera nie więcej niż 0,01 g soli na 100 g.

– stosowanie świadczenia „BEZ DODATKU SOLI” (lub każdego innego o takim samym znaczeniu dla konsumenta) jest dozwolone, gdy produkt nie zawiera dodanej soli ani żadnych innych składników zawierających dodaną sól i gdy produkt zawiera nie więcej niż 0,3 g soli na 100 g lub 100 ml.

Warto również wskazać, iż rozporządzenie nr 1169/2011 w przypadku produktów, do których sól nie została dodana, a zadeklarowana w tabeli wartości odżywczej zawartość soli wynika wyłącznie z naturalnie obecnego sodu przewiduje możliwość stosowania komunikatu na to wskazującego. Chcąc skorzystać z tej możliwości opiniowany komunikat należy wtedy umieścić bezpośrednio w pobliżu informacji o wartości odżywczej – np. bezpośrednio pod tabelą stosując zapis:

„Zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu.”