W jakich przypadkach w nazwie produktu należy uwzględnić informację o dodanej wodzie?

W jakich przypadkach w nazwie produktu należy uwzględnić informację o dodanej wodzie?

Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w pkt 6 część A załącznika VI do rozporządzenia nr 1169/2011, zgodnie z którym: „W przypadku produktów mięsnych i surowych wyrobów mięsnych w formie płata, sztuki mięsa, plastra, porcji lub tuszy zwierzęcej nazwa żywności obejmuje informację o dodanej wodzie, jeżeli dodana woda przekracza 5 % wagi gotowego produktu. Ta sama zasada ma zastosowanie do produktów rybołówstwa i przygotowanych produktów rybołówstwa w formie płata, sztuki, plastra, porcji, filetu lub całego produktu rybołówstwa”.

Biorąc pod uwagę powyższe, w nazwie produktu należy uwzględnić informację o dodanej wodzie w sytuacji, gdy:

– produkt ma postać płata, sztuki, plastra, porcji filetu lub tuszy zwierzęcej

oraz

– ilość dodanej wody przekracza wagowo 5 % produktu gotowego.

W tym celu w nazwie produktu można zastosować przykładowo zapis „z dodatkiem wody” / „z dodaną wodą”.