W jakim terminie organ może nałożyć karę pieniężną?

W jakim terminie organ może nałożyć karę pieniężną?
Przedsiębiorcy często spotykają się z sytuacjami, w których organy nakładają karę pieniężną kilka miesięcy, a nawet lat po zakończeniu kontroli i stwierdzeniu nieprawidłowości. Czy takie działanie organów jest prawidłowe? Czy możliwość nałożenia kary pieniężnej ulega przedawnieniu? W jakim terminie po przeprowadzeniu kontroli organ może nałożyć na przedsiębiorcę karę?
Jeśli spotkali się Państwo z podobną sytuacją i mają wątpliwości, czy nałożenie kary pieniężnej było prawidłowe – zapraszamy do kontaktu.