Ważny wyrok dotyczący roślinnych alternatyw dla mleka

Ważny wyrok dotyczący roślinnych alternatyw dla mleka

Zawiadamiamy o ważnym wyroku dotyczącym roślinnych alternatyw dla mleka.

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Gliwicach w dniu 30 stycznia 2024 r. [1] wydał wyrok w sprawie skargi Podmiotu na zalecenia pokontrolne Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (WIJHARS), uznając skargę za uzasadnioną i uchylając zaskarżone zalecenia pokontrolne.

Co ciekawe, przedmiotem skargi były zalecenia pokontrolne, czyli akt o charakterze indywidualnym i publicznoprawnym, niebędący decyzją ani postanowieniem.

Sprawa dotyczyła użycia pojęcia „nie mleko” w oznakowaniu napoju roślinnego na bazie owsa.

WIJHARS podnosił, że kwestionowane oznakowanie zawiera słowo „mleko”, choć nie wprost, a w formie zakamuflowanej poprzez zamieszczenie liter „(…)” [2], po których bezpośrednio występuje grafika w formie kropli mleka. W ocenie Wojewódzkiego Inspektora, biorąc pod uwagę całość oznakowania, zamiarem Podmiotu było zmieszczenie na oznakowaniu napoju (…) komunikatu, który brzmi „to nie mleko”, co może wprowadzić konsumenta w błąd poprzez sugerowanie, że mamy do czynienia z produktem mleczarskim.

WSA w Gliwicach stwierdził, że przedmiotem sporu nie jest użycie nazwy „mleko”, a właśnie przeciwnie: „nie mleko”. W ocenie Sądu użycie sformułowania „(…)” z jednej strony nie wprowadza konsumenta w błąd, bo wyraźnie wskazuje, że produkt nie jest mlekiem, a inne dane umieszczone na opakowaniu wskazują, że jest pochodzenia wyłącznie roślinnego, z drugiej – poprzez jedynie skojarzenie informuje klienta, że jest to produkt roślinny o podobnym jak mleko zastosowaniu „pite prosto ze szklanki”, „z płatkami”, „z kawą”, „z owsianką”, w czym trudno dopatrzyć się wprowadzenia w błąd, a tym samym naruszenia przepisów unijnych, a raczej przeciwnie – dążenie do zawarcia jak najpełniejszej informacji o produkcie i jego możliwym zastosowaniu.

WSA w Gliwicach doszedł do wniosku, że opakowanie nie narusza przepisów unijnych, gdyż umieszczone na nim treści są jasne i nie wprowadzają konsumentów w błąd. Opakowanie nie zawiera bowiem zastrzeżonej nazwy „mleko”, lecz przeciwnie pojęcie „nie mleko”. Nie jest też tak, że znajdują się na nim jakiekolwiek nieprawdziwe informacje co do pochodzenia czy składu wyrobu, które sugerowałyby, że produkt ten jest produktem mleczarskim, czego zakazuje pkt 6 części III załącznika nr VII do rozporządzenia nr 1308/2013. Tym samym nie może być uznane za praktykę podstępną lub wprowadzającą konsumenta w błąd, o czym stanowi art. 8 ust. 1 rozporządzenia nr 178/2002, ani naruszać jego art. 16 również zakazującego prezentacji żywności, używanych opakowań w sposób, który może wprowadzać konsumentów w błąd. Nie może także być uznane za wprowadzające w błąd co do charakteru, tożsamości, właściwości i składu, o czym z kolei stanowi art. 7 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 1169/2011.

Wyrok jest nieprawomocny.

[1] Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 30 stycznia 2024 r., III SA/Gl 664/23

[2] Informacje zanonimizowane

Nasi Eksperci monitorują na bieżąco przepisy prawa oraz orzecznictwo, aby każdego dnia skutecznie Państwu pomagać. Zachęcamy do kontaktu z nami – z chęcią wyjaśnimy znaczenie nowego wyroku WSA w Gliwicach dla Państwa działalności biznesowej. Zweryfikujemy prawidłowość oznakowania etykiet Państwa napojów roślinnych i podpowiemy jak dostosować je do obowiązujących wymogów. Służymy także wsparciem w wyjaśnieniu zawiłych pojęć prawomocności orzeczeń sądów administracyjnych, w czym mamy bogate doświadczenie.

 

#vegan #żywność #prawo #prawożywnościowe #food #foodlaw #law #legal #news #alert #WSA #WojewódzkiSądAdministracyjny #wyrok #rozstrzygnięcie #orzeczenie #orzecznictwo #etykieta #etykiety #znakowanie #oznakowanie #etykietowanie #roślinny #roślinne #roślinnie #plant #plant-based #mleko #napójroślinny #napojeroślinne #napójowsiany #napojeowsiane #judykatura #kontrola #kontrolażywności #kontrole #WIJHARS #GIJHARS #sanepid #inspekcja #bezpieczeństwożywności #opakowania #środkispożywcze #biznes #marketing #prawomocność #prawomocny #uprawomocnienie #skarga #nowość #rynekspożywczy