WHO analizuje „słodziki”

WHO analizuje „słodziki”

Jeszcze nie tak dawno popularne było hasło „Cukier krzepi!”. Aktualnie nauka dostarcza nam jednak dowodów na to, że wysokie spożycie „tradycyjnych” słodkości w diecie jest czynnikiem sprzyjającym rozwojowi wielu schorzeń. Jak wskazano w artykule Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) prawie 40% światowej populacji dorosłych, a także miliony dzieci, boryka się z chorobami niezakaźnymi związanymi z dietą (NCD). Co ważne, dolegliwości te są typowane jako główne przyczyny zgonów na całym świecie[1].

Ze względu na powyższe, stale podejmowane są próby naukowe i legislacyjne dążące do zmniejszenia ilości spożywanego cukru. Poza rekomendacjami dotyczącymi ograniczenia w jadłospisie podaży cukru, rozwiązaniem o dużym potencjale wydaje stosowanie w zamian substancji słodzących – zwanych potocznie „słodzikami”. W UE dozwolone dodatki do żywności z tej kategorii są wymienione w rozporządzeniu nr 1333/2008[2]. Katalog z rozporządzenia wskazuje m.in. aspartam, sukralozę, glikozydy stewiolowe ze stewii, ksylitol i erytrytol. Substancje wymienione aktem unijnym są weryfikowane pod kątem bezpieczeństwa spożycia. Jednak z drugiej strony, jak trafnie wskazuje WHO, na ten moment brakuje konsensusu naukowego co do długoterminowych efektów w utracie wagi i wspieraniu zdrowia przy stosowaniu w diecie słodzików. Podsumowaniem aktualnego dorobku naukowego jest opublikowane w kwietniu 2022 r. opracowanie WHO p.t.: „Health effects of the use of non-sugar sweeteners A systematic review and meta-analysis[3].

Aktualnie wspomniany raport jest przedmiotem publicznych konsultacji, które potrwają do 14 sierpnia 2022 r. Ich celem jest zebranie uwag odnośnie przystępności wytycznych, aby zapewnić praktyczne wskazówki dla branży.

W Centrum Prawa Żywnościowego FoodLaw z ciekawością obserwujemy rozwój legislacji na poziomie krajowym, unijnym i światowym. Wspieramy podmioty z branży spożywczej w wątpliwościach dotyczących dodatków do żywności, w tym substancji słodzących. Dzięki połączeniu wiedzy technologicznej i prawnej rozwiązujemy problemy klienta. Zgłoś się do nas i sprawdź!

 

[1] https://www.who.int/news-room/articles-detail/online-public-consultation-draft-guideline-on-use-of-non-sugar-sweeteners

[2] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności (Dz.U.UE.L.2008.354.16 ze zm.).

[3] https://www.who.int/publications/i/item/9789240046429

Jakie informacje obowiązkowe powinny znaleźć się na opakowaniu zbiorczym w którym żywność jest prezentowana w obrocie?