WIĘKSZE UPRAWNIENIA IJHARS

WIĘKSZE UPRAWNIENIA IJHARS

Inspekcja Handlowa straci swoje kompetencje w zakresie nadzoru nad żywnością. Kontrole przeprowadzać będzie IJHARS.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw został przyjęty przez Radę Ministrów. Zgodnie z nim IJHARS będzie kontrolować jakość handlową artykułów rolno-spożywczych na wszystkich etapach obrotu: produkcji, przetwarzania i dystrybucji – w tym w restauracjach i obrocie detalicznym.

Nowelizacja ma doprowadzić do większej sprawności inspekcji i szybszych reakcji w razie nieprawidłowości. Większość nowych przepisów ma wejść w życie 1 lipca 2020 r.