Wykaz 10 zakazanych substancji w przepisach rozporządzenia, nie tylko uchwale Zespołu ds. Suplementów Diety

Wykaz 10 zakazanych substancji w przepisach rozporządzenia, nie tylko uchwale Zespołu ds. Suplementów Diety

11 stycznia 2022 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie substancji wzbogacających dodawanych do żywności [1].

Wspomniany projekt rozporządzenia jest o tyle istotny, że ustanawia wykaz substancji innych niż witaminy i składniki mineralne zakazanych w produkcji środków spożywczych, w tym suplementów diety. W wykazie tym, analogicznie do uchwały Zespołu ds. Suplementów Diety nr 6/2021[2] z dnia 30 sierpnia 2021 r. uzupełnionej uchwałą nr 9/2021 z dnia 28 października 2021 r., wskazano:

 • chlorowodorek johimbiny oraz grupa johimbiny;
 • pieprz metystynowy (Piper methysticum);
 • pankreatyna;
 • ibutamoren (mesylan ibutamorenu);
 • DMAA (w szczególności określana jako: 1,3-DMAA; 1,3-dimetyloamyloamina; 1,3-
 • dimetylopentyloamina; 2-amino-4-metyloheksan; 2-heksanamina, 4-metylo-(9CI);
 • 4-metylo-2-heksanamina; 4-metylo-2-heksyloamina; dimetyloamyloamina; geranamina;
 • metyloheksanamina; metyloheksanenamina);
 • ligandrol (LGD-4033);
 • ostaryna (enobosarm);
 • andaryna;
 • RAD-140;
 • świerzbiec właściwy.

Powyższe oznacza, że po wejściu w życie projektowanego rozporządzenia zakaz dodawania wymienionych substancji będzie prawnie wiążący. Obecnie zagadnienie to pozostawało niejasne ze względu na sam charakter uchwał organu opiniodawczo-doradczego Głównego Inspektora Sanitarnego przy Radzie Sanitarno-Epidemiologicznej (tj. Zespołu ds. Suplementów Diety), które nie są źródłem powszechnie obowiązującego prawa. Ponadto zakaz dotyczyć będzie wszystkich produktów spożywczych, chociaż  – jak wynika wprost z uzasadnienia projektu – kierowany jest w szczególności do suplementów diety.

W aktualnym brzmieniu projektu założono okres 14 dni od dnia ogłoszenia na wejście w życie przepisów, z umożliwieniem pozostawania na rynku produktów zawierających wskazane substancje nie dłużej niż przez 30 dni od dnia wejścia w życie projektowanego rozporządzenia. Jest to zatem dosyć krótki okres na dopasowanie działalności do rygoru prawnego. Warto zatem z wyprzedzeniem uwzględnić nadchodzące zmiany w działalności biznesowej.

Zapraszamy do śledzenia strony FoodLaw, gdzie będziemy śledzić przebieg prac nad projektem rozporządzenia. Zapraszamy również do kontaktu, jeżeli potrzebują Państwo porady dotyczącej produktów spożywczych zawierających wymienione składniki. Pomożemy rozwiać pojawiające się wątpliwości i zaproponujemy korzystne rozwiązanie biznesowe!

[1] https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12355304/katalog/12847054#12847054

[2] Wykaz uchwał dostępny pod adresem: https://www.gov.pl/web/gis/zespol-do-spraw-suplementow-diety

Jakie informacje obowiązkowe powinny znaleźć się na opakowaniu zbiorczym w którym żywność jest prezentowana w obrocie?