Wymogi dla jaj – zmiany

Wymogi dla jaj – zmiany

Opublikowano rozporządzenie delegowane Komisji (UE) Komisji (UE) 2023/2465 uzupełniające dotychczasowe regulacje norm handlowych jaj.
Nowe rozporządzenie wprowadza szereg szczegółowych wymogów dla jaj. Polegają one m.in. na:

– określeniu klasyfikacji jaj,
– uregulowaniu informacji znajdujących się na opakowaniu transportowym,
– znakowaniu jaj w przypadku dostaw transgranicznych.
Zmiany weszły w życie 28 listopada 2023 r.

Tekst rozporządzenia dostępny jest na: https://lnkd.in/ddsBKHfy