Wyniki kontroli IJHARS jakości handlowej napojów bezalkoholowych

Wyniki kontroli IJHARS jakości handlowej napojów bezalkoholowych
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) przedstawiła wyniki przeprowadzonej w III kwartale 2023 r. ogólnopolskiej, planowej kontroli w zakresie jakości handlowej napojów bezalkoholowych – gazowanych, niegazowanych i lekko gazowanych.
 
W zakresie znakowania zakwestionowano 30,1 % spośród sprawdzonych partii. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły m.in.:
 
• podania błędnej informacji w zakresie składu (np. podanie niewłaściwej nazwy składnika; brak wyszczególnienia w składzie wszystkich składników, np. benzoesanu sodu; wymienienie składników nie użytych w produkcji napoju),
• wprowadzania konsumenta w błąd co do charakterystyki środka spożywczego (m.in. brak wskazania w nazwie informacji dotyczących szczególnego przetwarzania jakiemu został poddany produkt, np. pasteryzacji; podanie dwóch różnych nazw produktu; zamieszczenie na przedniej stronie rysunku brzoskwini i napisu „20 % soku”, podczas gdy produkt składał się z 19 % soku jabłkowego i 1 % soku brzoskwiniowego oraz aromatu),
• niewłaściwego oznakowania w zakresie wartości odżywczej (np. brak wszystkich elementów wartości odżywczej),
• niewłaściwego oznakowania datą minimalnej trwałości (np. użycie nieprawidłowego sformułowania poprzedzającego datę minimalnej trwałości lub podanie nieprawidłowej, wydłużonej daty minimalnej trwałości),
• nieczytelnego oznakowania w zakresie warunków przechowywania oraz składu ze względu na nadruk jednych informacji na drugich,
• braku procentowej zawartości składnika (zagęszczonego soku jabłkowego) występującego w nazwie środka spożywczego i podkreślonego graficznie na etykiecie,
• podania obowiązkowych informacji na temat żywności, np. wykazu składników, czcionką o wysokości poniżej 1,2 mm,
• użycia w oznakowaniu symbolu „Produkt polski” bez potwierdzenia w dokumentacji pochodzenia użytych składników.
 
🔗 Źródło: https://www.gov.pl/web/ijhars/wyniki-kontroli-jakosci-handlowej-napojow-bezalkoholowych