Wyrok NSA z 15.02.2024 r. ważny w kontekście etykiet typu „peel-off”

Wyrok NSA z 15.02.2024 r. ważny w kontekście etykiet typu  „peel-off”

Zawiadamiamy, że w czwartek, 15 lutego 2024 r. Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) wydał rozstrzygnięcie szczególnie ważne w kontekście etykiety 𝘁𝘆𝗽𝘂 „𝗽𝗲𝗲𝗹-𝗼𝗳𝗳”, 𝘁𝗷. 𝗲𝘁𝘆𝗸𝗶𝗲𝘁𝘆 𝘄𝗶𝗲𝗹𝗼𝘄𝗮𝗿𝘀𝘁𝘄𝗼𝘄𝗲𝗷 𝘄 𝗳𝗼𝗿𝗺𝗶𝗲 𝗼𝗱𝗸𝗹𝗲𝗷𝗮𝗻𝗲𝗷 / 𝗿𝗼𝘇𝘄𝗶𝗷𝗮𝗻𝗲𝗷, czyli takiej, która zawiera treści zarówno na swojej zewnętrznej stronie, widocznej dla konsumenta, jak i wewnętrznej, która stanie się widoczna dopiero po odklejeniu / rozwinięciu.

Do tej pory utrwalone było stanowisko Organów urzędowej kontroli żywności, że w przypadku etykiety typu „peel-off” na zewnętrznej, czyli widocznej stronie etykiety, muszą znaleźć się wszystkie obowiązkowe informacje na temat żywności. Oznaczało to, że brak choćby jednej z obowiązkowych informacji na wierzchniej warstwie wiązał się z ryzykiem zakwestionowania.

Jednak ponad rok temu, 1 lutego 2023 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie wydał Wyrok (sygn. akt: II SA/Rz 926/22), w świetle którego:
• ocenę co do ukrycia lub też zasłonięcia informacji obowiązkowej należy dokonywać każdorazowo z uwzględnieniem indywidualnych cech danej konkretnej etykiety, w tym dostępności wymaganych informacji;
• dopuszczalność natomiast umieszczenia części informacji obowiązkowych w warstwie wewnętrznej etykiety uwarunkowana jest przez sposób, w jaki producent informuje na zewnętrznej części opakowania o dalszej zawartości tej samej przecież etykiety typu peel-off i – co istotne – ocenę w aspekcie przeciętnego konsumenta, czy może on z łatwością zapoznać się z wszystkimi wymaganymi informacjami.

Od wydanego przez WSA w Rzeszowie wyroku wniesiono skargę kasacyjną, stąd nie był on prawomocny.
Informujemy, że dnia 15 lutego 2024 r. NSA oddalił skargę kasacyjną, co powoduje, że 𝘂𝗽𝗿𝗮𝘄𝗼𝗺𝗼𝗰𝗻𝗶𝗮 𝘀𝗶𝗲̨ 𝗼𝗿𝘇𝗲𝗰𝘇𝗲𝗻𝗶𝗲 𝗪𝗦𝗔 𝘄 𝗥𝘇𝗲𝘀𝘇𝗼𝘄𝗶𝗲.

Nasi Eksperci monitorują na bieżąco przepisy prawa oraz orzecznictwo, aby każdego dnia skutecznie Państwu pomagać. Zachęcamy do kontaktu z nami – z chęcią wyjaśnimy znaczenie nowego orzeczenia NSA dla Państwa działalności biznesowej. Zweryfikujemy prawidłowość oznakowania Państwa etykiet typu „peel-off” i podpowiemy jak dostosować je do obowiązujących wymogów. Służymy także wsparciem w wyjaśnieniu zawiłych pojęć prawomocności orzeczeń sądów administracyjnych, w czym mamy bogate doświadczenie.