Wytyczne dla dealkoholizowanego wina

Wytyczne dla dealkoholizowanego wina
Komisja Europejska opublikowała wytyczne „Zawiadomienie Komisji – Pytania i odpowiedzi dotyczące wdrażania przepisów UE dotyczących dealkoholizacji win”.
Wytyczne dotyczą m.in. zagadnienia czy nazwa produktu „odalkoholizowane wino musujące” jest zgodna z prawem oraz kiedy dopuszczalne jest użycie określenia „wino bezalkoholowe”.
Wytyczne opublikowano 15.01.2024 r.