Wytyczne EFSA dotyczące oznaczania daty minimalnej trwałości, terminu przydatności do spożycia i powiązanych informacji na temat żywności

Wytyczne EFSA dotyczące oznaczania daty minimalnej trwałości, terminu przydatności do spożycia i powiązanych informacji na temat żywności

 

Informujemy, że 28.12.2023 r. na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego udostępniono polskojęzyczną wersję wytycznych EFSA1 w zakresie daty minimalnej trwałości (DMT), terminu przydatności do spożycia (TPS) i powiązanych informacji na temat żywności.

Na wniosek Komisji Europejskiej Panel EFSA1 ds. Zagrożeń Biologicznych (BIOHAZ) został poproszony o opinie naukowe zawierające wytyczne dotyczące oznaczania daty i powiązanych informacji o żywności w związku ze stosowaniem przez podmioty działające na rynku spożywczym rozporządzenia (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności jako integralnej części ich systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności. Opracowano podejście oparte na ryzyku, które powinno być stosowane przez przedsiębiorców przy podejmowaniu decyzji o rodzaju oznaczenia daty, ustalaniu terminu przydatności do spożycia.

Powyższe wytyczne są niezwykle istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa konsumenta, a także zapobiegania marnotrawieniu żywności. Są cennym wsparciem zarówno dla przedsiębiorców, jak i organów urzędowej kontroli żywności.

Świeżo udostępnioną polskojęzyczną wersję dokumentów znajdziecie Państwo na stronie:

https://www.gov.pl/web/gis/wytyczne-dotyczace-oznaczania-informacji-na-temat-zywnosci-opracowane-przez-europejski-urzad-ds-bezpieczenstwa-zywnosci-efsa

1EFSA – European Food Safety Authority (Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności)