Zafałszowanie fileta z kurczaka?

Zafałszowanie fileta z kurczaka?

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych kontroluje w swojej praktyce również parametry jakościowe produktów, wykonując badania laboratoryjne. W jednej z ostatnich decyzji (KO.8230.51.2023 z 21.07.2023) inspekcja zakwalifikowała zawyżoną wartość współczynnika masy wody do masy białka filecie z kurczaka jako zafałszowanie artykułu rolno-spożywczego.

Nowe oznaczenie na żywności z owadów

Nowe oznaczenie na żywności z owadów

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowało projekt rozporządzenia dotyczącego znakowania żywności zawierającej owady, które zostały zatwierdzone jako „nowa żywność”.