Zakaz stosowania dwutlenku tytanu (E 171) jest już blisko?

Zakaz stosowania dwutlenku tytanu (E 171) jest już blisko?

Dwutlenek tytanu, znany również jako dodatek do żywności „E 171” albo wzorem chemicznym „TiO2”, już niedługo może zostać zakazany do stosowania w żywności. Obecnie na poziomie unijnym trwa wymiana poglądów w sprawie nowelizacji załącznika II i załącznika III do rozporządzenia nr 1333/2008[1] uwzględniająca wycofanie tej substancji z listy dozwolonych dodatków. Już jutro – 28 września 2021 r. – planowane jest głosowanie w sprawie przyszłości dodatku do żywności E 171.

Pierwsze sygnały o nadchodzących zmianach pojawiły się w maju 2021 r., kiedy to EFSA opublikowała opinię dotycząca bezpieczeństwa dwutlenku tytanu jako dodatku do żywności[2]. W dokumencie wskazano, że „nie można wykluczyć działania genotoksycznego dwutlenku tytanu, a zatem bezpieczeństwo tej substancji dodatkowej nie jest potwierdzone”. W konsekwencji podjęto rozważania zmierzające ku usunięcie E 171 z wykazu dozwolonych dodatków do żywności. Jako wyjątek projekt zmieniający rozporządzenie nr 1333/2008 zakłada pozostawienie substancji w części B załącznika II do rozporządzenia 1333/2008 po warunkiem, że barwnik ten może być stosowany jako barwnik wyłącznie w produktach leczniczych w świetle dyrektywy 2009/35/EC (nie żywności). Jednakże rozwiązanie to powinno być poddane przeglądowi w okresie 3 lat od momentu wejścia w życie zmiany rozporządzenia nr 1333/2008. Po weryfikacji może zostać podjęta decyzja o usunięciu również opisanego wyjątku.

Opisane zmiany są niepokojące dla podmiotów działających na rynku żywności, w szczególności w branży suplementów diety. Wynika to z faktu, że właśnie w suplementach diety dwutlenek tytanu jest powszechnie wykorzystywany jako substancja przeciwzbrylająca. Szczególnie warto zwrócić zatem uwagę na przewidywany moment wejścia w życie i obowiązywania dyskutowanych regulacji. Obecnie projekt zakłada, że Rozporządzenie wejdzie w życie 20 dnia po jego opublikowaniu (czyli prawdopodobnie na przełomie stycznia i lutego 2022 r.). Jednakże ze względu na problemy natury organizacyjnej i technologicznej w zapewnieniu zgodności produktów z nowymi przepisami „z dnia na dzień” projekt rozporządzenia przewiduje 6 miesięcy okresu przejściowego po wejściu w życie rozporządzenia. Co jednak ważne produkty spożywcze wprowadzone do obrotu przed datą upływu okresu przejściowego będzie mogła pozostać w obrocie do upływu jej daty przydatności do spożycia lub daty minimalnej trwałości (do wyprzedania). Biorąc pod uwagę realia rynkowe, półroczny okres przejściowy oznacza, że po wejściu w życie zmian podmioty mają niewiele czasu. Tym samym podmioty spożywcze powinny możliwie szybko opracować strategię zapewniającą zachowanie zgodności z przyszłymi wymogami prawnymi uwzględniającymi.

Co powinni zatem zrobić producenci żywności zawierającej dwutlenek tytanu? Co zgodnie z prawem może zastąpić E 171 w formule środka spożywczego? Jakie działania należy podjąć, aby możliwie płynnie dopasować realia produkcyjne i rynkowe do możliwych nowych ram prawnych? Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z Centrum Prawa Żywnościowego – na wszystkie powyższe pytania znajdziemy odpowiedź wspierając Państwa w sprawnym prowadzeniu biznesu w zgodzie z szybko zmieniającym się prawem.

Zachęcamy również do obserwowania naszego Facebooka, LinkedIn, gdzie prezentujemy najaktualniejsze informacje i sygnalizujemy potencjalne zmiany w prawie.

 

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności (Dz. U. UE. L. z 2008 r. nr 354, str. 16 ze. zm.)

[2] https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.2903/j.efsa.2021.6585