Zespół ds. Suplementów Diety uchyla uchwałę i rozszerza listę substancji niedozwolonych

Zespół ds. Suplementów Diety uchyla uchwałę i rozszerza listę substancji niedozwolonych

Zespół ds. Suplementów Diety przy Radzie Sanitarno-Epidemiologicznej GIS wydał dwie nowe uchwały nr 3/2022 i nr 4/2022 [1].

Pierwsza z nich, ze względu na zmiany w rozporządzeniu nr 1925/2006[2], uchyla wcześniejszą uchwałę dotyczącą preparatów z liści aloesu. Zespół uznał, że skoro unijny akt wprost wskazuje zakaz stosowania w żywności produktów zawierających pochodne hydroksyantracentu, to zasadne jest uchylenie uchwały nr 2/2019.

W drugiej uchwale przyjętej 7 września 2022 r. Zespół podjął natomiast decyzję o rozszerzeniu katalogu substancji i surowców niedozwolonych w suplementach diety. Na „czarna listę” dopisano zatem: ewodiamina, grupa selektywnych modulatorów receptora androgenowego (SARMs; np. Stenabolic), higenamina, hordenina.

Zapraszamy do obserwowania profilu FoodLaw, gdzie informujemy o nieregularnie pojawiających się uchwałach Zespołu ds. Suplementów Diety. Bądź na bieżąco, aby z wyprzedzeniem przygotować swój biznes do zmian prawnych!

[1] https://www.gov.pl/web/gis/zespol-do-spraw-suplementow-diety
[2] Rozporządzenie (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie dodawania do żywności witamin i składników mineralnych oraz niektórych innych substancji (Dz.U. L 404 z 30.12.2006, str. 26—38 ze zm.).