Zmiany – dodatki do żywności

Zmiany – dodatki do żywności

Opublikowano rozporządzenie Komisji (UE) 2023/2108 zmieniające wymogi dla dodatków do żywności: azotynów (E 249–250) oraz azotanów (E 251–252). Do nowości należy m.in. obniżenie obowiązujących maksymalnych poziomów ołowiu, rtęci i arsenu w azotynach (E 249 i E 250) oraz azotanach (E 251 i E 252).
Rozporządzenie weszło w życie 29 października br., natomiast dla poszczególnych zmian określono szczegółowe przepisy przejściowe.

Tekst rozporządzenia dostępny jest na:  https://lnkd.in/g-qvryg6