Zmiany Novel Food dla astaksantyny

Zmiany Novel Food  dla astaksantyny
W dniu 29 kwietnia 2024 r. wejdzie w życie rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2024/1026 z dnia 8 kwietnia 2024 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/2470 w odniesieniu do specyfikacji nowej żywności „bogata w astaksantynę oleożywica z alg Haematococcus pluvialis” (Dz.U. UE L z 9.4.2024).
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2024/1026 z dnia 8 kwietnia 2024 r. wprowadza zmiany dotyczące autoryzowanej nowej żywności – „bogatej w astaksantynę oleożywicy z alg Haematococcus pluvialis” wymienionej w unijnej liście dozwolonej nowej żywności (w tabeli 2 („Specyfikacje”) w załączniku do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/2470).
Zmiany te dotyczą rozszerzenia poziomów zawartości w odniesieniu do kilku parametrów specyfikacji ww. nowej żywności:-
– zawartości monoestrów astaksantyny w oleożywicy z 79,8-91,5 % w/w karotenoidów (ogółem) na 66,7-91,5 % w/w karotenoidów (ogółem),
zawartości diestrów astaksantyny z 0,16-19,0 % w/w karotenoidów (ogółem) do 0,16-32,5 % w/w karotenoidów (ogółem),
– zawartości 9-cis stereoizomeru astaksantyny z 0,3-17,3 % w/w karotenoidów (ogółem) do 0,3-30,0 % w/w karotenoidów (ogółem),
zawartości białka z 0,3-4,4 % do 0,0-4,4 %.
Więcej informacji w zakresie nowej żywności dostępnych jest na stronie internetowej pod adresem:
📱 22 398 60 79
📍 Wiejska 17 lok. 6, 00-480 Warszawa
✉️ biuro@food-law.pl

Jakie informacje obowiązkowe powinny znaleźć się na opakowaniu zbiorczym w którym żywność jest prezentowana w obrocie?