Zmiany w sądownictwie administracyjnym — Czy uchwały pilotażowe przyspieszą procesy sądowe?

Zmiany w sądownictwie administracyjnym — Czy uchwały pilotażowe przyspieszą procesy sądowe?
Długie oczekiwanie na rozpatrzenie skargi kasacyjnej przez Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) to problem uciążliwy nie tylko dla prawników, ale przede wszystkim obywateli. W celu usprawnienia pracy sądów administracyjnych, konieczna jest reforma procedury, nad którą pracują obecnie eksperci w NSA.
Sposobem na przyspieszenie postępowania sądowo-administracyjego ma być m.in. wprowadzenie do katalogu uchwał nowej kategorii tzw. uchwał pilotażowych, podejmowanych przez NSA z inicjatywy składów orzekających w wojewódzkich sądach administracyjnych. Takie uchwały miałyby wyznaczać kierunek wykładni w sprawach podobnych pod względem faktycznym i prawnym, a tym samym ujednolicać linię orzeczniczą we wszystkich sądach wojewódzkich.
Projekt zmian zakłada również poszerzenie katalogu spraw, które mogłyby być rozpoznawane na posiedzeniach niejawnych, wzmocnienie pozycji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców i możliwość prowadzenia rozpraw w trybie hybrydowym.
Więcej na temat projektowanych zmian w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w tym artykule
Czy nowe propozycje realnie przyspieszą postępowanie sądowo-administracyjne?  Czekamy na więcej informacji i Państwa opinie!
📱 22 398 60 79
📍 Wiejska 17 lok. 6, 00-480 Warszawa
✉️ biuro@food-law.pl