Zmiany z zakresie planów kontroli żywności

Zmiany z zakresie planów kontroli żywności
Komisja Europejska zmieniła decyzję wykonawczą (UE) 2020/1550 dotyczącą programu kontroli na 2024 r. przeprowadzanych przez Komisję w państwach członkowskich w celu weryfikacji stosowania prawodawstwa Unii dotyczącego łańcucha rolno-spożywczego. Zmiany dotyczą aktualizacji „Programu kontroli na 2024 r.”
 Obszar żywności i bezpieczeństwa żywności obejmuje bezpieczeństwo:
– mięsa ssaków i ptaków oraz produktów pozyskanych od nich lub z nich
– mleka i przetworów mlecznych
– produktów rybołówstwa
– mikrobiologiczne
– chemiczne – pozostałości
 
Tekst rozporządzenia dostępny jest na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32023D1811&qid=1696082258242
 

Jakie informacje obowiązkowe powinny znaleźć się na opakowaniu zbiorczym w którym żywność jest prezentowana w obrocie?