Znakowanie żywności jako wolnej od GMO w przypadku miodu oraz mięsa i produktów mięsnych pozyskiwanych od zwierząt dziko żyjących – czy jest możliwe?

Znakowanie żywności jako wolnej od GMO w przypadku miodu oraz mięsa i produktów mięsnych pozyskiwanych od zwierząt dziko żyjących – czy jest możliwe?

Znakowanie żywności jako wolnej od GMO w przypadku miodu oraz mięsa i produktów mięsnych pozyskiwanych od zwierząt dziko żyjących – czy jest możliwe?

Szczegółowe wymogi dotyczące możliwości znakowania żywności jako wolnej od GMO zostały uregulowane w ustawie z dnia 13 czerwca 2019 roku o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów.

W przypadku żywności pochodzenia zwierzęcego jednym z warunków stosowania oznakowania „Wyprodukowano bez stosowania GMO” jest to, że żywność taka powinna być pozyskiwana ze zwierząt niekarmionych paszami GMO (w określonym okresie karencji poprzedzającym jej pozyskanie). Spełnienie tego warunku jest możliwe do potwierdzenia poprzez udokumentowany proces żywienia zwierzęcia.

Biorąc pod uwagę, iż nie jest możliwym prześledzenie, a tym samym udokumentowania procesu żywienia zwierząt dziko żyjących i pszczół – przyjąć należy, iż niedozwolonym jest oznakowanie jako wolnej od GMO żywności oraz surowców pozyskiwanych od tych zwierząt (tj. miodu, mięsa ze zwierząt dziko żyjących i jego przetworów).