Znakowanie żywności wartością odżywczą: TSUE ogranicza dotychczasową praktykę. Omówienie wyroku TS z dnia 11 listopada 2021 r., C-388/20 20 (Dr. August Oetker Nahrungsmittel)

Znakowanie żywności wartością odżywczą: TSUE ogranicza dotychczasową praktykę. Omówienie wyroku TS z dnia 11 listopada 2021 r., C-388/20 20 (Dr. August Oetker Nahrungsmittel)

11 listopada 2021 r. Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał ważny wyrok dla zasad znakowania żywności. Mowa tu o wyroku w sprawie C-388/20, w którym Trybunał doprecyzował zasady podawania informacji o wartości odżywczej i energetycznej, stwierdzając, że informację w odniesieniu do produktu po przygotowaniu można podać tylko w przypadku żywności, która wymaga przygotowania i której sposób przygotowania jest z góry określony. Wyrok ten będzie miał znaczenie dla sposobu podawania informacji o energii i wartości odżywczej w Polsce oraz w innych krajach Unii Europejskiej i prawdopodobnie wpłynie na znakowanie wielu rodzajów środków spożywczych.

Przedmiot sprawy C-388/20 – pytanie prejudycjalne

Przedmiotem omawianej sprawy było pytanie prejudycjalne skierowane do Trybunału przez niemiecki Federalny Trybunał Sprawiedliwości dotyczące oznakowania musli wprowadzanego do obrotu na rynku niemieckim pod nazwą „Dr. Oetker Vitalis Knuspermüsli Schoko+Keks” (chrupiące musli z czekoladą i herbatnikami). Opakowanie produktu zawierało następujące informacje o wartości odżywczej:

  • na bocznej stronie opakowania (wąski bok kartonu) pod nagłówkiem „Informacja żywieniowa” umieszczono informacje dotyczące wartości energetycznej i ilości tłuszczu, kwasów tłuszczowych nasyconych, węglowodanów, cukrów, białka oraz soli, przy czym informacje te podano, po pierwsze, w przeliczeniu na 100 g produktu w postaci dostępnej w sprzedaży oraz, po drugie, w przeliczeniu na porcję produktu po przygotowaniu składającą się z 40 g musli oraz 60 ml mleka o zwartości tłuszczu 1,5%;
  • na przodzie opakowania (główne pole widzenia kartonu) powtórzono informacje dotyczące wartości energetycznej i ilości tłuszczów, kwasów tłuszczowych nasyconych, cukrów oraz soli, przy czym informacje te odnoszą się wyłącznie do porcji produktu po przygotowaniu.

Oznakowanie to zostało zakwestionowane przez niemiecki federalny związek central i stowarzyszeń konsumenckich jako niezgodne z art. 33 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (…) w związku z jego art. 30 i 32 ze względu na to, że na przodzie opakowania owego produktu wartość energetyczną wskazano nie w przeliczeniu na porcję produktu w postaci dostępnej w sprzedaży, lecz jedynie w przeliczeniu na porcję produktu po przygotowaniu. Sąd odsyłający zajmujący się sprawą na poziomie krajowym uznał, że wynik postępowania zależy od tego czy art. 31 ust. 3 i art. 33 ust. 2 rozporządzenia nr 1169/2011 należy interpretować w ten sposób, iż w przypadku takim jak ten rozpatrywany, zakazują one podawania na przodzie opakowania, w celach promocyjnych, informacji żywieniowych w przeliczeniu na porcję żywności po przygotowaniu bez jednoczesnego wskazania wartości energetycznej w przeliczeniu na 100 g owej żywności w postaci dostępnej w sprzedaży (…)

Ramy prawne przeliczania wartości odżywczych produktów spożywczych i dotychczasowa praktyka

Rozstrzygnięcie wyroku

Wpływ orzeczenia na sposób znakowania środków spożywczych wartością odżywczą i energetyczną

Dalsza część komentarza autorstwa dr Agnieszki Szymeckiej-Wesołowskiej ukazała się w systemie LEX wydawnictwa Wolters Kluwer. Subskrybenci usługi mogą się z nim zapoznać TUTAJ.