Rozporządzenie stosowania nowego rozporządzenia dot. napojów spirytusowych

Rozporządzenie stosowania nowego rozporządzenia dot. napojów spirytusowych

Od dzisiaj – 25 maja 2021 r. – w całej Unii Europejskiej zacznie być stosowane nowe rozporządzenie nr 2019/787 dotyczące napojów spirytusowych. Nowe przepisy nie tylko regulują napoje spirytusowe, ale również mają zastosowanie dla wszystkich rodzajów żywności, które w etykietowaniu posługują się nazwami tych napojów.

  • Rozporządzenie nr 2019/787 w sprawie definicji, opisu, prezentacji i etykietowania napojów spirytusowych, stosowania nazw napojów spirytusowych w prezentacji i etykietowaniu innych środków spożywczych, ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych, wykorzystywania alkoholu etylowego i destylatów pochodzenia rolniczego w napojach alkoholowych zastępuje dotychczasowe rozporządzenie (WE) 110/2008.
  • Nowe rozporządzenie dostosowało przepisy dotyczące napojów spirytusowych do rozporządzenia 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. W efekcie zmieniono wiele stosowanych dotychczas terminów (np. zamiast „nazwy handlowej” używana jest „nazwa prawna”).
  • Wprowadzono także szereg zmian dotyczących poszczególnych kategorii nazw napojów spirytusowych. Przykładowo doprecyzowano reguły nazewnictwa likierów czy dopuszczono w Polsce stosować nazwę „vodka” alternatywnie do zapisu polskiego: „wódka”.
  • W tym nowym akcie prawnym wzmocniono ochronę nazw napojów spirytusowych oraz rozbudowano regulacje dotyczące stosowania tych nazw na produktach, które nie spełniają definicji danej kategorii napoju spirytusowego, m.in. „zwykłych” napojach spirytusowych, piwach, bezalkoholowych analogach napojów alkoholowych czy wyrobach czekoladowych. Dlatego warto sprawdzić zgodność z prawem używanych określeń.
  • Przepisy rozporządzenia nr 2019/787 wprowadzają także szereg zupełnie nowych obowiązków dla przedsiębiorców, np. obowiązek dokumentowania leżakowania napojów spirytusowych
  • Nowe rozporządzenie wprowadziło gruntowne zmiany w zakresie ochrony oznaczeń geograficznych. W celu uproszczenia procedur rejestracji oraz w celu udostępnienia przedsiębiorcom i konsumentom informacji w formie elektronicznej zdecydowano się stworzyć elektroniczny rejestr oznaczeń geograficznych w miejsce dotychczasowego wykazu będącego załącznikiem do starego rozporządzenia.
  • Tekst rozporządzenia jest dostępny na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0787

Od 2 lat Centrum Prawa Żywnościowego pomaga przedsiębiorcom przygotować się do nowego rozporządzenia nr 2019/787. Jeśli Twoja firma jeszcze tego nie zrobiła lub masz jakiś konkretny problem, to zapraszamy do współpracy.

Jakie informacje obowiązkowe powinny znaleźć się na opakowaniu zbiorczym w którym żywność jest prezentowana w obrocie?