„Cukier” jako składnik na etykiecie

„Cukier” jako składnik na etykiecie

Zgodnie z pkt. 11 części B załącznika VII  do rozporządzenia nr 1169/2011 jako nazwa kategorii składników „cukier” mogą być oznakowane wszystkie rodzaje sacharozy. Ustawodawca Unijny jednak ani w samym rozporządzeniu nr 1169/2011, ani w różnego rodzaju wytycznych publikowanych przez Komisję nie określił, co dokładnie należy rozumieć pod pojęciem „wszystkie rodzaje sacharozy”.

W doktrynie podkreśla się, iż pod określeniem „wszystkie rodzaje sacharozy” rozumieć należy przede wszystkim rodzaje cukru pochodzącego z buraków i trzciny cukrowej, które mają postać sacharozy/są sacharozą jako taką, niezależnie od ich postaci fizycznej (kryształki, płyn etc.) (tak: M. Hagenmeyer, Food Information Regulation, Berlin 2012 r., s. 200). Przykładowo w oparciu o definicje określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej niektórych półproduktów i produktów przemysłu cukrowniczego (Dz. U. z 2004 r. Nr 5, poz. 36) takimi cukrami będą m.in. cukier przemysłowy, cukier biały, cukier rafinowany czy też płynny cukier.

Powstaje pytanie, co z kolei ze składnikami takimi jak płynny cukier inwertowany oraz syrop cukru inwertowanego, które oprócz sacharozy zawierają cukier inwertowany, będący mieszaniną glukozy i fruktozy w stosunku 1:1 (zawartość cukru inwertowanego w płynnym cukrze inwertowanym wynosi 3-50 %, natomiast w syropie cukru inwertowanego – powyżej 50 %). Czy te rodzaje produktów przemysłu cukrowniczego mogą być deklarowane na etykiecie pod nazwą „cukier”?

A jeśli nie, to pod jaką nazwą powinny być zamieszczane w wykazie składników produktu?

Czy ma znaczenie, że syrop cukru inwertowanego/płynny cukier inwertowany jest wnoszony do produktu z innym składnikiem złożonym?

My znamy odpowiedzi na te pytania i chętnie Ci pomożemy – skontaktuj się z nami, jeśli masz wątpliwości, czy właściwie deklarujesz składniki w wykazie.