Czy monakoliny będą zakazane w żywności? UE rozważa modyfikację załącznika III do rozporządzenia nr 1925/2006

Czy monakoliny będą zakazane w żywności? UE rozważa modyfikację załącznika III do rozporządzenia nr 1925/2006

Po zmianie załącznika III rozporządzenia nr 1925/2006[1] ws. pochodnych hydroksyantracenu, o których pisaliśmy tutaj, Komisja UE podjęła inicjatywę kolejnej nowelizacji wykazu substancji dodawanych do żywności. Tym razem na celowniku pojawiły się monakoliny ze sfermentowanego czerwonego ryżu.

Zgodnie z dokumentem „SANTE/10408/2020 CIS (POOL/E1/2020/10408/10408-EN” planowane jest wprowadzenie ograniczeń ws. stosowania monakolin ze sfermentowanego czerwonego ryżu do 3 mg w dziennej porcji, z uwzględnieniem dodatkowych ostrzeżeń dla konsumentów młodych, powyżej 70 r.ż., kobiet w ciąży i karmiących piersią, a także osób stosujących terapie obniżające ciśnienie. Ponadto monakoliny ze sfermentowanego czerwonego ryżu zostaną dodane do katalogu substancji podlegających kontroli przez Wspólnotę.

Impulsem do takich działań była wydana w 2018 r. opinia EFSA[2] wskazująca, że monakolina K w postaci laktonu jest identyczna z lowastatyną, substancją czynną w szeregu produktów leczniczych dopuszczonych w leczeniu hipercholesterolemii. W konsekwencji stosowanie żywności zawierającej ten składnik stwarza ryzyko wywołania działania leczniczego, co stoi w sprzeczności z zakresem działania „środka spożywczego”. Dodatkowo wątpliwości EFSA wzbudziło określenie bezpiecznej ilości monakolin ze względu na opisane w literaturze negatywne skutki jej spożywania wymagające nawet hospitalizacji.

Warto zauważyć, że podobnie jak poprzednio, w przypadku projektu zmiany rozporządzenia nr 1925/2005 nie został przewidziany okres przejściowy pozwalający przedsiębiorcom sprawne dopasowanie swoich produktów do potencjalnych nowych wymogów.

Zapraszamy do śledzenia strony Centrum Prawa Żywnościowego, gdzie będziemy śledzić przebieg prac nad ewentualną zmianą rozporządzenia nr 1925/2006. Zapraszamy również do kontaktu, jeżeli mają Państwo pytania dotyczące wprowadzania do obrotu produktów spożywczych zawierających zioła i rośliny – pomożemy rozwiać pojawiające się wątpliwości!

 

[1] Rozporządzenie nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie dodawania do żywności witamin i składników mineralnych oraz niektórych innych substancji (Dz.U. L 404 z 30.12.2006, str. 26—38 ze zm.).

[2] „Scientific opinion on the safety of monacolins in red yeast rice”, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.2903/j.efsa.2018.5368