Spory o mięso hodowane komórkowo

Spory o mięso hodowane komórkowo

Dyskusja o mięsie in vitro trwa od dawna. W USA poczyniono pierwsze kroki w kierunku wprowadzenia go na rynek. Amerykańska Agencja Żywności i Leków wydała ostatnio pozytywną opinię dla firmy zajmującej się mięsem hodowanym komórkowo. Co prawda, nie jest to jeszcze zezwolenie na wprowadzenie go na rynek, ale na pewno silny sygnał dający nadzieję, na pozytywne zmiany regulacji w tym zakresie.

W Unii Europejskiej również trwają debaty dotyczące możliwości prowadzenia mięsa hodowanego komórkowo na rynek, a także jego nazewnictwach. Na temat ograniczeń prawnych w tym zakresie dr Agnieszka Szymecka-Wesołowska opowiedziała w wywiadzie udzielonym Dziennikowi Gazecie Prawnej.

W rozmowie znajdą Państwo odniesienia do wymogów, jakie będzie musiał spełnić producent, który zechce wprowadzić mięso hodowane komórkowo na rynek unijny, przesłanek zakazujących nazwanie mięsa z laboratorium „mięsem” oraz nazewnictwa analogów produktów odzwierzęcych.

Zapraszamy do lektury: LINK