ZNAKOWANIE ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH

Aktualności

Etykieta produktu spożywczego jest nośnikiem wielu informacji mających wpływ na podejmowanie przez konsumentów decyzji o jego zakupie. Dla współczesnego odbiorcy oznakowanie żywności stanowi podstawowe źródło wiedzy o produkcie i sposobie jego użytkowania. Z etykiety żywności konsument dowiaduje się o szczególnych właściwościach produktu (np. jego oddziaływania na zdrowie, zastosowanych metodach produkcji itp.) Dlatego też poza interesującą grafiką i atrakcyjną kolorystyką etykieta musi zawierać – przede wszystkim – rzetelne informacje o produkcie tak, aby konsument mógł dokonać świadomego wyboru spożywanej przez niego żywności.

Przepisy dotyczące znakowania produktów spożywczych – w tym zwłaszcza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (…) (Dz.U.UE.L.2011.304.18 z dnia 2011.11.22 ze zm.) – mają na celu zapewnienie konsumentom rzetelnej informacji o produktach. Przepisy unijne i krajowe nakładają nie tylko ogólne wymagania dotyczące znakowania, ale również wprowadzają dodatkowe obowiązki w zakresie poszczególnych grup produktów np. produktów ekologicznych czy żywności genetycznie modyfikowanej (zob. np. Bez GMO – nowe reguły na etykiecie – Prawo żywnościowe – blog (prawo-zywnosciowe.pl)).

Etykiety żywności są przedmiotem urzędowej kontroli żywności, a skutki nieprawidłowego oznakowania lub reklamy mogą być dla producentów dotkliwe. Prawidłowe opracowanie etykiety wymaga solidnej znajomości wciąż zmieniających się przepisów oraz właściwej ich interpretacji. Wymogi dotyczące znakowania produktów żywnościowych są bardzo szczegółowe i przysparzają przedsiębiorcom wiele trudności w ich właściwym zastosowaniu.

Centrum Prawa Żywnościowego od wielu lat wspiera przedsiębiorców w opracowywaniu etykiet, które będą spełniały wszystkie niezbędne wymogi prawne. Jesteśmy autorami jedynego w Polsce komentarza do rozporządzenia nr 1169/2011 (https://www.food-law.pl/publikacje/znakowanie-prezentacja-reklama-zywnosci-komentarz-do-rozporzadzenia)

Szampański wyrok TSUE

Szampański wyrok TSUE

Na stronie Trybunału Sprawiedliwości UE opublikowany został ciekawy wyrok z 9 września 2021 r.

Ogólnopolska Konferencja „Od pola do stołu”

Ogólnopolska Konferencja „Od pola do stołu”

Zapraszamy do działu w konferencji, podczas której na czynniki pierwsze rozłożone zostaną założenia nowej unijnej strategii „Od pola do stołu”, która w kompleksowy sposób uwzględnia...

czekamy na ciebie napisz do nas

Nasze usługi kierujemy do wszystkich prywatnych i publicznych podmiotów związanych z sektorem rolno-spożywczym: przedsiębiorców indywidualnych (producentów, przetwórców, pośredników, dystrybutorów, importerów), organizacji. Pomagamy wszystkim – od międzynarodowych korporacji po startupy.