ZNAKOWANIE ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH

Aktualności

Etykieta produktu spożywczego jest nośnikiem wielu informacji mających wpływ na podejmowanie przez konsumentów decyzji o jego zakupie. Dla współczesnego odbiorcy oznakowanie żywności stanowi podstawowe źródło wiedzy o produkcie i sposobie jego użytkowania. Z etykiety żywności konsument dowiaduje się o szczególnych właściwościach produktu (np. jego oddziaływania na zdrowie, zastosowanych metodach produkcji itp.) Dlatego też poza interesującą grafiką i atrakcyjną kolorystyką etykieta musi zawierać – przede wszystkim – rzetelne informacje o produkcie tak, aby konsument mógł dokonać świadomego wyboru spożywanej przez niego żywności.

Przepisy dotyczące znakowania produktów spożywczych – w tym zwłaszcza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (…) (Dz.U.UE.L.2011.304.18 z dnia 2011.11.22 ze zm.) – mają na celu zapewnienie konsumentom rzetelnej informacji o produktach. Przepisy unijne i krajowe nakładają nie tylko ogólne wymagania dotyczące znakowania, ale również wprowadzają dodatkowe obowiązki w zakresie poszczególnych grup produktów np. produktów ekologicznych czy żywności genetycznie modyfikowanej (zob. np. Bez GMO – nowe reguły na etykiecie – Prawo żywnościowe – blog (prawo-zywnosciowe.pl)).

Etykiety żywności są przedmiotem urzędowej kontroli żywności, a skutki nieprawidłowego oznakowania lub reklamy mogą być dla producentów dotkliwe. Prawidłowe opracowanie etykiety wymaga solidnej znajomości wciąż zmieniających się przepisów oraz właściwej ich interpretacji. Wymogi dotyczące znakowania produktów żywnościowych są bardzo szczegółowe i przysparzają przedsiębiorcom wiele trudności w ich właściwym zastosowaniu.

Centrum Prawa Żywnościowego od wielu lat wspiera przedsiębiorców w opracowywaniu etykiet, które będą spełniały wszystkie niezbędne wymogi prawne. Jesteśmy autorami jedynego w Polsce komentarza do rozporządzenia nr 1169/2011 (https://www.food-law.pl/publikacje/znakowanie-prezentacja-reklama-zywnosci-komentarz-do-rozporzadzenia)

Sytuacja prawna mięsa laboratoryjnego

Sytuacja prawna mięsa laboratoryjnego

W ubiegły czwartek, mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w istotnym webinarze, zorganizowanym przez wiadomoscihandlowe.pl, poświęconym tematyce mięsa komórkowego.

E-forum Prawa Żywnościowego

E-forum Prawa Żywnościowego

23-24 listopada 2023 roku nasze ekspertki – Agnieszka Szymecka-Wesołowska, Aleksandra Jasieniak oraz Alicja Michałowska – będą się dzielić swoją wiedzą w roli prelegentek podczas eFORUM &#...

Czekamy na Ciebie Napisz do nas!

Nasze usługi kierujemy do wszystkich podmiotów prywatnych i publicznych związanych z sektorem rolno-spożywczym: przedsiębiorstw indywidualnych (producenci, przetwórcy, agenci, dystrybutorzy, importerzy) oraz organizacji. Pomagamy wszystkim – od międzynarodowych korporacji po start-upy.