SUPLEMENTY DIETY

Aktualności

Suplementy diety są to środki spożywcze zawierające skoncentrowane poziomy niezbędnych dla zdrowia składników mineralnych i witamin oraz innych substancji wykazujących efekt odżywczy lub fizjologiczny. Suplement oferowany jest najczęściej w formie tabletek, kapsułek, proszku lub płynu. Z uwagi na tę specyficzną postać oraz na fakt, że suplementy diety charakteryzują się fizjologicznym oddziaływaniem na organizm człowieka, największą trudność producentom sprawia kwalifikacja danego produktu jako suplementu diety bądź produktu leczniczego, wyrobu medycznego a niekiedy nawet kosmetyku (kwestia tzw. produktów z pogranicza – ang. borderline products). Zgodnie z art. 3 ust. 39 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 2021 ze zm.) suplement diety jest żywnością – środkiem spożywczym, którego celem jest uzupełnienie normalnej diety, natomiast produktem leczniczym – w myśl art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne jest: „substancja lub mieszanina substancji, przedstawiana jako posiadająca właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt lub podawana w celu postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne”.

Warto wskazać, że pomyłka przy prawidłowym zakwalifikowaniu produktu wiąże się z poważnymi konsekwencjami prawnymi. Obu tym grupom produktów stawiane są zupełnie inne wymogi (bardziej restrykcyjne w przypadku leków), m.in. wprowadzenie do obrotu suplementu diety wymaga jedynie powiadomienia Głównego Inspektora Sanitarnego, natomiast wprowadzenie do obrotu leku wymaga uzyskania zezwolenia odpowiedniego organu. Zgodnie z art. 124 Prawa farmaceutycznego „kto wprowadza do obrotu lub przechowuje w celu wprowadzenia do obrotu produkt leczniczy, nie posiadając pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”

Wyzwaniem dla przedsiębiorców może być także prawidłowe oznakowanie suplementów diety oraz uwzględnienie często nieoczywistych wymagań w tym zakresie stawianych przez organy kontrolne np. w związku uchwałami działającego przy Głównym Inspektorze Sanitarnym Zespołu do spraw Suplementów Diety.

Czekamy na Ciebie Napisz do nas!

Nasze usługi kierujemy do wszystkich podmiotów prywatnych i publicznych związanych z sektorem rolno-spożywczym: przedsiębiorstw indywidualnych (producenci, przetwórcy, agenci, dystrybutorzy, importerzy) oraz organizacji. Pomagamy wszystkim – od międzynarodowych korporacji po start-upy.