PRAWO ŻYWNOŚCIOWE

Aktualności

Prawo żywnościowe to zbiór międzynarodowych, unijnych i krajowych przepisów prawnych regulujący zasady produkcji i obrotu środków spożywczych. Głównym celem tych – bardzo szczegółowych i licznych – regulacji jest przede wszystkim szeroko pojęta ochrona konsumenta (jego zdrowia i życia, a także interesu ekonomicznego). W zakres regulacji wchodzi także funkcjonowanie rynku spożywczego oraz – na co kładzie się coraz większy akcent – ochrona środowiska i klimatu.

Przepisy prawa żywnościowego mają przede wszystkich charakter administracyjnoprawny (tj. stanowią zasady prowadzenia działalności na rynku spożywczym, których respektowanie jest kontrolowane przez organy administracji publicznej). Do tego obszaru możemy jednak zaliczyć także w pewnym zakresie przepisy cywilnoprawne (regulujące relacje B2B i B2C), a także przepisy karne (mowa tu o sankcjach).

Odnalezienie się w gąszczu tych wielu płaszczyzn regulacji nie jest zadaniem łatwym. Trudności sprawia nie tylko analiza norm prawnych, zrozumienie ich dokładnego znaczenia, zidentyfikowanie relacji pomiędzy różnymi obszarami legislacji, ale czasem zwykłe ustalenie czy dana norma jest aktualna czy nie. Prawo żywnościowe ulega bowiem ciągłym zmianom. Stara się ono nadążyć za postępem technicznym i (bio)technologicznym oraz wyzwaniami geopolitycznymi. Stara się odpowiadać na nowe oczekiwania konsumentów i nowe potrzeby producentów. Znajduje się ono „w stanie permanentnej ewolucji”.

Centrum Prawa Żywnościowego powstało, by ułatwić podmiotom związanym z sektorem rolno-spożywczym poruszanie się po tym trudnym obszarze regulacji. Ma ono na celu pomoc w zidentyfikowaniu korzyści i zagrożeń oraz minimalizowaniu ryzyka. Przyczynia się do kreowania sprawnie funkcjonującego rynku żywnościowego.

Czekamy na Ciebie Napisz do nas!

Nasze usługi kierujemy do wszystkich podmiotów prywatnych i publicznych związanych z sektorem rolno-spożywczym: przedsiębiorstw indywidualnych (producenci, przetwórcy, agenci, dystrybutorzy, importerzy) oraz organizacji. Pomagamy wszystkim – od międzynarodowych korporacji po start-upy.