Author: Aleksandra Bednarz

Aktualności

Nowy system notyfikacji GIS

Elektroniczny System Powiadamiania (ESP) prowadzony przez Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) umożliwia złożenie powiadomienia o pierwszym wprowadzeniu do obrotu niektórych środków spożywczych...