Bezpieczeństwo żywności i żywienia – komentarz

Aktualności

Jesteśmy autorami pierwszego na polskim rynku wydawniczym systemowego komentarza do ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

KOMENTARZ DO USTAWY O BEZPIECZEŃSTWIE ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA POD REDAKCJĄ NAUKOWĄ DR AGNIESZKI SZYMECKIEJ-WESOŁOWSKIEJI WSPÓŁAUTORSTWA M.IN. DANIELA SZOSTKA- WSPÓLNIKÓW CENTRUM PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO.

Uwzględniono w niej także zagadnienia regulowane w aktach unijnego prawa żywnościowego, które są implementowane bądź wykonywane przez przepisy komentowanej ustawy.

Komentarz zawiera objaśnienia i interpretacje przepisów prawnych zilustrowane praktycznymi przykładami, bogatym orzecznictwem sądów krajowych i europejskich, w tym zwłaszcza Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, opiniami polskiej i zagranicznej doktryny prawa oraz literaturą przedmiotu.

W opracowaniu omówiono wszystkie aspekty prawa żywnościowego, w tym stwarzające najwięcej problemów w praktyce jego stosowania. Przedstawiono m.in. zagadnienia dotyczące:

  • wprowadzania na rynek szczególnych rodzajów produktów,
  • wymogów bezpieczeństwa żywności,
  • rejestracji i zatwierdzania zakładów,
  • przebiegu urzędowej kontroli żywności,
  • znakowania żywności,
  • odpowiedzialności i sankcji grożących za nieprzestrzeganie wymagań prawa żywnościowego.

 

O komentarzu powiedzieli:

prof. dr hab. Małgorzata Korzycka-Iwanow

Opracowany przez teoretyków i praktyków prawa, specjalizujących się w prawie żywnościowym, obszerny komentarz do ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia ma ogromne znaczenie dla nauki i praktyki w obszarze prawa nakierowanego na ochronę życia i zdrowia konsumenta żywności. Uznanie budzi wnikliwa analiza poszczególnych przepisów ustawy oparta na bogatym dorobku doktryny polskiej i zagranicznej, źródłach normatywnych polskich i unijnych oraz orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jak również polskich sądów.

prof. dr hab. Stanisław Kowalczyk

Jest to pozycja ważna, tak dla przedstawicieli nauki i studentów, jak i pracowników instytucji oraz urzędów zajmujących się tworzeniem oraz egzekwowaniem prawa żywnościowego oraz — a może właśnie przede wszystkim — uczestników żywnościowego biznesu, przedstawicieli firm spożywczych.

prof. dr hab. Iwona Wawer

Komentarz do ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia będzie wyjątkowo cenną pozycją dla wszystkich osób zajmujących się suplementami diety, żywnością funkcjonalną czy nową żywnością. Interpretacja przepisów ustawy w tym zakresie jest szczególnie wartościowa, a edukacja prawna może przyczynić się do wyjaśnienia wielu kontrowersji.

Czekamy na Ciebie Napisz do nas!

Nasze usługi kierujemy do wszystkich podmiotów prywatnych i publicznych związanych z sektorem rolno-spożywczym: przedsiębiorstw indywidualnych (producenci, przetwórcy, agenci, dystrybutorzy, importerzy) oraz organizacji. Pomagamy wszystkim – od międzynarodowych korporacji po start-upy.